Skriv under

Hjälp oss nå de 15 000 namnunderskrifterna som krävs. Samhället får aldrig förlora respekten för varje människas unika och okränkbara värde. Nu har du chansen att stå upp för ett absolut människovärde genom att skriva under namninsamlingen ”En av oss”.

* (obligatoriskt)

Initiativet

Syfte:

Juridiskt skydd för varje människas rätt till liv, värde, integritet och värdighet från befruktningen, på de områden för EU:s kompetens inom vilka detta skydd är av särskild betydelse.

Huvudmål:

Varje mänskligt embryo förtjänar respekt för dess värdighet och integritet. Detta har fastställts av EU-domstolen i fallet Brüstle, som preciserar det mänskliga embryot som början på människans utveckling. För att säkerställa samstämmigheten inom EU:s kompetensområden, där mänskliga embryons liv står på spel, bör EU införa ett förbud och stoppa finansieringen av aktiviteter som förutsätter förstörelse av mänskliga embryon, särskilt inom områdena forskning, utvecklingsstöd och folkhälsa.