Information om initiativet

Samhället får aldrig förlora respekten för varje människas unika och okränkbara värde. Nu har du chansen att stå upp för ett absolut människovärde genom att skriva under namninsamlingen ”En av oss”.

Om minst 1 miljon människor skriver under detta initiativ kommer frågan att gå direkt till EU-kommissionen, som inom tre månader träffar organisatörerna och ger dem möjlighet att presentera det i en offentlig utfrågning i Europaparlamentet, varefter ett officiellt svar ges samt eventuellt också ett lagförslag till Europaparlamentet, som om de antar förslaget också blir svensk lag.

Detta initiativ handlar inte om abort, då abort inte är fråga som faller under ”EU:s kompetensområde”. Det handlar om respekten för mänskligt liv från befruktningen.

I vissa länder i EU, däribland i Sverige, skapas mänskligt liv för att sedan förstöras. Ett aktuellt domslut av EU-domstolen har fastställt att mänskligt liv börjar med befruktningen. Att då tvinga EU-medborgare att finansiera forskning som kräver att mänskligt liv elimineras är inte rimligt. Låt oss tillsammans stoppa detta och få till stånd en ökad respekt för varje människas värde.

om medborgarinitiativet en av oss

Initiativet

Syfte:

Juridiskt skydd för varje människas rätt till liv, värde, integritet och värdighet från befruktningen, på de områden för EU:s kompetens inom vilka detta skydd är av särskild betydelse.

Huvudmål:

Varje mänskligt embryo förtjänar respekt för dess värdighet och integritet. Detta har fastställts av EU-domstolen i fallet Brüstle, som preciserar det mänskliga embryot som början på människans utveckling. För att säkerställa samstämmigheten inom EU:s kompetensområden, där mänskliga embryons liv står på spel, bör EU införa ett förbud och stoppa finansieringen av aktiviteter som förutsätter förstörelse av mänskliga embryon, särskilt inom områdena forskning, utvecklingsstöd och folkhälsa.