Medborgarinitiativet: En av oss
Nu gör Ja till Livet och Provita vad EU-kommissionen uppmuntrat alla medborgare i EU-länder att göra; vi har startat en så kallat medborgarinitiativ för att ställa våra krav direkt till EU.Hjälp oss nå de 15 000 svenska namnunderskrifterna (av den miljon europeiska underskrifter som krävs) för att kravet att stoppa att EU använder dina och mina pengar för avbrytande av mänskligt liv, ställs till EU-kommissionen. Läs kravet här ovan och skriv på direkt här på sidan eller ladda ner listor och skicka in till Provita, Kristallen, Axel Johanssons gata 6, 754 50 Uppsala. hjälp oss och skriv under medborgarinitiativet en av oss

Hjälp oss nå de 15 000 namnunderskrifterna som krävs. Samhället får aldrig förlora respekten för varje människas unika och okränkbara värde. Nu har du chansen att stå upp för ett absolut människovärde genom att skriva under namninsamlingen ”En av oss”.